In 2020, which segment of real estate should be invested?

Unresolved legal issues; capital for real estate is tightening; the market stagnated; a series of businesses had inventory of thousands of billion dong; “ghost” projects are still popular … This situation makes many people who want to invest in real estate look risky and wonder what year to invest in.

Hanoi may increase land price by 30% from 2020

Nếu Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được thông qua, giá đất ở Thủ đô sẽ tăng bình quân 30% kể từng ngày 1/1/2020. Nhưng từ trước đó khá lâu, thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội đã liên tục “dậy sóng”.