The package provides equipment for Tam Anh 110kV substation and connection

Đơn vị khách hàng: Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Thời gian: 2018.

Cung cấp và vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ, hệ thống điều khiển máy tính, hệ thống thông tin viễn thông, hệ thống camera

 • Cung cấp thiết bị 110kV: Máy cắt, Dao cách ly, Máy biến dòng điện, Máy biến điện áp, Chống sét van
 • Cung cấp thiết bị phân phối 24kV
 • Cung cấp tủ điều khiển bảo vệ
 • Cung cấp hệ thống AC/ DC, ắc quy
 • Cung cấp hệ thống máy tính
 • Cung cấp hệ thống thông tin viễn thông
 • Cung cấp hệ thống camera access control
 • Cung cấp hệ thống báo cháy
 • Cung cấp thiết bị đường dây 22kV
 • Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, cài đặt cấu hình hệ thống

Trạm biến áp 110kV Tam Anh đặt tại huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam.

 • Quy mô và địa điểm của dự án: a. Trạm biến áp 110kV: Ở giai đoạn 1 trạm được thiết kế gồm 1 MBA 40MVA. Có dự phòng vị trí đặt 1 máy biến áp cho tương lai. b. Đường dây 110kV: Xây dựng mới ĐZ 110kV mạch kép dài khoảng 0,22km, dây dẫn ACSR-240/39 mm2, dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW và 01 dây chống sét TK50. c. Đường dây 22kV: Xây dựng mới 06 xuất tuyến ĐZ 22kV sau TBA 110kV (trong đó có 2 xuất tuyến dự phòng). Mục tiêu của dự án: Đáp ứng khả năng cung cấp điện cho các phụ tải khu vực trong giai đoạn tới phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Dự án đã được hoàn thành vơi tổng đầu tư khoảng 25 tỉ Việt Nam Đồng.

Bài viết liên quan