LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

1.Năng lượng mặt trời vừa có thể tái tạo vừa bền vững. 

Một trong những lợi ích chính của năng lượng mặt trời liên quan đến thực tế là nó có thể tái tạo và bền vững. Một nguồn năng lượng tái tạo là một nguồn không bị cạn kiệt khi chúng ta sử dụng nó. Các nguồn năng lượng truyền thống (như than đá và khí đốt tự nhiên) một ngày nào đó sẽ cạn kiệt. Vì lý do này , điều quan trọng là chúng ta tăng cường sử dụng các lựa chọn thay thế .Sử dụng năng lượng tái tạo từ mặt trời giúp giảm sự phụ thuộc  vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Điều này giúp tăng cường an ninh năng lượng của Quốc gia. 

Loi ich dien mat troi 2 - LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

2.Lợi ích về môi trường.

Sử dụng mặt trời để sản xuất điện có một số lợi ích về môi trường. Điều quan trọng cần lưu ý là sản xuất điện bằng nhiên liệu hóa thạch liên quan đến quá trình đốt cháy. Quá trình này giải phóng các khí như carbon dioxide và metan vào khí quyển. Những khí như vậy góp phần vào sự thay đổi khí hậu và làm ô nhiễm không khí chúng ta hít thở. Sử dụng quang điện mặt trời để tạo ra điện không liên quan đến quá trình đốt cháy và do đó không tạo ra khí thải nhà kính.Điều này dẫn đến không khí sạch hơn và giảm tác dụng đối với sự nóng lên toàn cầu.

Loi ich dien mat troi 3 - LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

3.Năng lượng mặt trời là dạng năng lượng có sẵn và rộng rãi .

Năng lượng mặt trời có bức xạ khác nhau ở các vùng khác nhau trên trái đất , tuy nhiên dù ít thì nó vẫn có sẵn và rộng .Chúng ta có thể khai thác nguồn năng lượng này vì lợi ích của chính mình.

Tuỳ thuộc vào nơi bạn sống , hệ thống năng lượng mặt trời có thể là một lựa chọn khả thi để cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của bạn.Năng lượng mặt trời có thể hiệu quả ở nhiều nơi trên thế giới , thậm chí ở nam cực hay bắc cực.

Loi ich dien mat troi 4 - LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

4.Chúng ta có thể sử dụng điện mặt trời theo những cách khác nhau

Cho đến thời điểm này,chúng tôi chủ yếu đề cập đến lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra điện.Tuy nhiên,chúng ta có thể sử dụng điện theo nhiều cách khác nhau .Bao gồm những việc sau :

  • Để tạo ra điện-việc này đang được phổ biến.
  • Để chuyển hoá điện thành nhiệt áp dụng vào nước nóng năng lượng mặt trời .Quá trình này được gọi là năng lượng nhiệt mặt trời.
  • Để làm nóng không khí-hiệu ứng nhà kính.
  • Trồng trọt – năng lượng mặt trời chính là nhân tố chính ảnh hưởng tới sản xuất lương thực.
Loi ich dien mat troi 5 - LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

5.Giảm tiêu thụ nhiên liệu hoá thạch.

Bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời , chúng ta có thể giúp giảm mức tiêu thục nhiên liệu hoá thạch.Khi chúng ta tạo ra năng lượng từ các nguồn tái tạo,chúng ta sẽ giảm nhu cầu đốt dự trữ giảm dần các nhiên liệu hoá thạch như than , dầu và khí đốt.Điều này giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Trái đất và để lại cho các thế hệ tương lai.

Loi ich dien mat troi 8(1) - LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

6.Năng lượng mặt trời là một lựa chọn năng lượng tiếng ồn thấp.

Chúng tôi đã nghe tất cả các tuabin gió có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cư dân địa phương.Điều này là do cả ô nhiễm thị giác và tiếng ồn mà chúng tạo ra.Mặt khác, các tấm pin mặt trời không tạo ra bất kỳ mức độ tiếng ồn nào. Điều này làm cho các trang trại năng lượng mặt trời trở thành thay thế cho các trang trại năng lượng gió.Tấm pin năng lượng mặt trời cũng thích hợp để đặt trực tiếp lên mái nhà hoặc toà nhà.

Loi ich dien mat troi 8 - LỢI ÍCH CỦA ĐIỆN MẶT TRỜI

Bài viết liên quan