High-class residential area, Hoang Gia commercial center (ROYAL ECO CITY).

- Location for implementing the project: Gia Sang Ward, Thai Nguyen City, Thai Province Nguyen, Vietnam.

- Quy mô dự án:

Trên diện tích 13,3 ha, Công ty bố trí xây dựng các công trình kiến trúc và khu chức năng hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Xây dựng Khu nhà ở, trung tâm thương mại gồm: Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với đầy đủ các khu chức năng; Nhà ở cao cấp; Trung tâm thương mại. Hình thành không gian sống xanh, sạch và văn minh tại khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên;

+ Tăng quỹ nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về chỗ ở, trung tâm tài chính, thương mại, học tập, vui chơi giải trí và các dịch vụ xã hội khác cho dân cư trong khu vực và vùng lân cận; Tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Thái Nguyên; Đóng góp nguồn thu ổn định vào Ngân sách Nhà nước tại địa phương.

Bài viết liên quan