• TRANG CHỦ
  • /
  • Project / Energy
  • /
  • Project: Increasing the capacity of Dai Ninh 220 / 110kV distribution station from 63MVA to (63 + 125) MVA

Project: Increasing the capacity of Dai Ninh 220 / 110kV distribution station from 63MVA to (63 + 125) MVA

Đơn vị khách hàng: Công ty Thủy điện Đại Ninh

Thời gian: 2016.

Khảo sát, thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng công trình Nâng công suất trạm 220/110kV

  • Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
  • Cung cấp, lắp đặt thiết bị nhất thứ 220kV: Máy cắt, Dao cách ly, máy biến dòng, chống sét van, sứ đứng.
  • Cung cấp, lắp đặt thiết bị 110kV: Máy cắt, Dao cách ly, máy biến dòng, máy biến điện áp, chống sét van, sứ đứng.
  • Cung cấp, lắp đặt thiết bị nhị thứ, hệ thống điều khiển, đo lường, giám sát, bảo vệ, hệ thống Scada và cấu hình cho hệ thống… Các hạng mục thi công bao gồm lắp đặt thêm 01 MBA 220/110 kV-125 MVA; lắp mới 01 ngăn lộ 220 kV, ngăn lộ 110kV cho MBA AT4 và ngăn máy cắt phân đoạn 110kV; thay thế một số thiết bị ngăn xuất tuyến 110kV; bổ sung, hoàn thiện hệ thống đo lường, điều khiển, bảo vệ, SCADA phù hợp với thiết bị lắp mới và hiện hữu.

Trạm 220/110kV đặt tại Nhà máy Thủy Điện Đại Ninh có địa chỉ tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Mục tiêu của dự án đạt được sau khi cải tạo, thay thế, nâng cấp thiết bị như sau:

  • Việc đóng điện thành công và đưa vào vận hành MBA AT4 đã kịp thời tăng cường cung cấp điện nhằm phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải trong khu vực đặc biệt là các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bình Thuận; nâng cao tính ổn định, tin cậy và an toàn trong hệ thống điện

Dự án đã được hoàn thành với tổng mức đầu tư khoảng 45 tỉ Việt Nam Đồng.

Bài viết liên quan